10/10/2014

BITI ili ne biti na francuski način!


Le verbe  être (biti)Svako ko je prošao pored kroasana zna za glagol être, ali zna i da taj glagol ima najkomplikovaniju promenu od svih francuskih glagola (promenu glagola être po licima i vremenima možete naći na stranici FRANCUSKOG PUTNIKA pod nazivom: la conjugaison - être). Tako da su mnogi zbog glagola être i vrućih kroasana često u onoj čuvenoj Hamletovskoj nedoumici être ou ne pas être: voilà la question  (biti ili ne biti: pitanje je sad). 

Zahvaljujući Šekspiru u obradi francuskog glagola BITI krenućemo od onih primera u kojima je glagol être bez atributa i dodataka, tj. kada izražava
 • POSTOJANJE:
Je pense, donc je suis. (Descartes) - Mislim, dakle postojim. (Dekart)
Dieu est. - Bog postoji
Il était une fois un pauvre bûcheron... - Bio jednom jedan siromašni drvoceča...

Vidimo da u ovim primerima glagol être ima značenje glagola exister (postojati).
Ovakva upotreba glagola u savremenom jeziku je retka i ograničena na domen filozofije i teologije. 

Glagol être se uglavnom, upotrebljava sa atributom i tada izražava:
 • STANJE:
Il est malade. - On je bolestan.
Elle est triste. - Ona je tužna.
 • OSOBINU:
Je suis belle. - Ja sam lepa.
Bastien est bavard. - Bastijen je pričljiv.
 • ZANIMANJE:
(NB. Ispred naziva zanimanja nemamo član!)

Le père de Karim est dentiste. - Karimov otac je zubar.
 • VEROISPOVEST:
Il est juif. - On je jevrejin.
 • NACIONALNOST:
Nous sommes serbes. - Mi smo Srbi.
 • DATUM i VREME:
Quel jour sommes-nous? - Koji je danas dan?
Nous sommes le 3 juin 2014. - Danas je 3. jun 2014.
Quel heure est-il? - Koliko je sati?
Il est midi. - Podne je.
Il est une heure. - Jedan sat je.
 • LOKACIJU tj. gde se neko ili nešto nalazi:
Nous sommes en ville. - U gradu smo.
Les livres sont sur le bureau. - Knjige su na radnom stolu.
 • služi i za PREDSTAVLJANJE:
C'est mon meilleur ami. - Ovo je moj najbolji prijatelj.
Ce sont des problèmes que nous avons déjà réncontrés. - To su problemi sa kojima smo se već susreli.

Glagol être se koristi i u velikom broju izraza, a ja ću ovde navesti samo neke najčešće:
 • être d'accord:
Je suis d'accord avec vous. - Slažem se sa vama.
 • être debout:
Il est debout devant la porte. - On stoji pred vratima.
Elles sont debout à 7 heures. - One ustaju u 7 sati.
 • être en train de + infinitif:
Il est en train de faire ses devoirs. - On radi svoj domaći zadatak.
Nous sommes en train de dormir. - Mi spavamo.
(nosilac značenja u ovom izrazu je glagol u infinitivu!)
 • être à l'heure, être en retard, être en avance:
Vous êtes à l'heure. - Stigli ste na vreme.
Excusez-moi, je suis en retard. - Izvinite što kasnim.
S'il vous plaît, soyez là en avance. - Molim vas budite tamo malo ranije.
 • être à + nom:
Maintenant, vous êtes à moi. - Sada ste moji.

Ovde sam navela samo one najznačajnije vrednosti glagola être (budući da ovo pišem pre svega za učenike osnovne škole, neću navoditi ostale) i potrebno je na kraju dodati da se ovaj glagol koristi i kao pomoćni glagol (le verbe auxilliaire) u građenju složenih glagolskih vremena, kao što je npr. le passé composé, ali o tome drugom prilikom.


Za one koji bi da nauče nešto više: 
1. Sve o glagolu êtrehttp://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre/31549?q=etre#31483
2. Vežbanja: