8/23/2014

Kreativna radionica 2013.

« Le sapin francophone »
« Frankofona jelka »
  • Kreativne radionice na francuskom jeziku u kojima su učestvovali učenici 5. razreda održane su u periodu  između  23. i 27.  decembra 2013. godine.

Cilj aktivnosti u okviru ovih radionica jeste kićenje novogodišnje jelke, utvrđivanje jezičkih sadržaja stečenih u prvom polugodištu i razvijanje motoričkih veština učenika. Učenici nisu kitili novogodišnju jelku na uobičajen način lampionima i girlandama, već „jezičkim ukrasima“, tj. leksičkim i semantičkim sadržajima koje su usvojili na časovima francuskog jezika tokom prvog polugodišta. U grupama od po 5 učenika birana je naj-reč i naj-rečenica polugodišta, a zatim su učenici pravili pahuljice od papira i lampione od ukrasnog kartona na kojima su ispisivali omiljene reči i rečenice na francuskom, a zatim njima ukrašavali jelku. Budući da učeničkoj kreativnosti i znanju nije bilo kraja, napravljeno je toliko ukrasa da je okićena i jelka i  kabinet za francuski jezik.