2/01/2016

DELF scolaire 2016

Kratak vodič za polaganje DELF-a u školskim ustanovama 


  • Šta je ispit DELF u školskim ustanovama?
To je ispit kojom se potvrđuje znanje francuskog jezika učenika koji uče francuski jezik. Ako položiš DELF za neki nivo (npr. A1, A2, B1, B2, C1, C2) dobijaš diplomu koja važi čitav život i u svim zemljama na planeti, a koja potvrđuje da poseduješ taj nivo znanja francuskog jezika.
  • Ko oraganizuje DELF u našoj školi?
Program DELF-a je regulisan konvencijom potpisanom od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i Ambasade Francuske čiji aneks definiše ustanove kojima je dozvoljeno učestvovanje u ovom programu. Na spisku ustanova obuhvaćenim DELF-om nalazi se i naša škola. Francuski Institut u Beogradu je zadužen za organizaciju ispta zajedno sa Školskom upravom.
  • Kako da se prijavim?
Upis je otvoren od 10. do 29. januara 2016. godine. Za prijavu se koristi poseban formular koji popunjava svaki učenik i predaje ga koordinatoru za DELF u školi. 
  • Kada se polaže ispit?
Za polaganje ispita su određeni 5. i 6. mart 2016. godine. Svi kandidati će polagati pismeni deo ispita 5. marta u 10h00 i većina učenika će polagati usmeni deo ispita istog dana. U zavisnosti od broja prijavljenih, neki kandidati će izaći na usmeni deo ispita 6. marta.

Нема коментара:

Постави коментар